Sjællands Orchide Klub
Beretning for 2014 ved generalforsamling 5. februar 2015

Cattleya labiata. Foto: Hans Martin Christensen

 


Indledning

Jeg vil som sædvanligt starte med at nævne de medlemsmøder, der har været afholdt i 2014:

Januar: Australiens orkideer v. Professor Finn N Rasmussen
Februar: Generalforsamling
Marts: Ompotning og montering af orkideer v. Marianne Egesø
April: Tågeregnskoven i Sydamerika v. Knud Nielsen fra Dagnæs Orkideer
Maj: Cymbidium i fortid, nutid og fremtid v. Jan Larsen
Juni: Forårets planteauktion v. Lars Bagge
September: Orkidetur til Japan v. Sven Frederiksen
Oktober: Foredrag om Phalaenopsis v. Kenth Esbensen
November: Efterårets planteauktion v. Lars Bagge
December: julemøde

Det er et stort arbejde at forberede indholdet af vores møder. Det vil være en stor hjælp, hvis vi en gang imellem får forslag til indholdet af møderne. Kritik er også velkommen, da vi så har en mulighed for at vurdere, hvilke arrangementer der har medlemmernes interesse.

Sælgere i 2014

Christian Koch, Orkideimperiet
Christian har valgt at lukke Orkideimperiet. Det er vi mange, der er kede af. Christian har i de fire år, Orkideimperiet har eksisteret, glædet os med mange skønne planter.
Heldigvis fortsætter Christian med at sælge forskelligt tilbehør til orkidedyrkning (især belysning).
Jan Larsen,
KJ Orchids
Brandorff

Jeg vil gerne sige tak til vores sælgere for, at de have besværet med at komme med salgsplanter til møderne. Salgsplanterne til møderne er et stort aktiv for klubben.
Hans Christiansen har ikke besøgt os i 2014, men han leverer præmieplanter til os.

Vindere af årspræmier 2014

Drivhus: 1 Ole Pedersen
2 Hans Martin Christensen

Vinduskarm: 1 Louise Vig
2 Susanne Thorelius

Vinterhave: 1 Ella Koch
1 Ruth Klementsen
I vinterhave var der pointlighed. Begge får en førstepræmie.

Vinderne kan vælge mellem af få en traditionelle vase eller et gavekort til Orchidegartneriet.

Lokaler

Det er en svær opgave at finde et alternativ til de nuværende lokaler. Vi har i 2014 stadig ikke fundet noget, der kan bruges. Møllehuset i Lyngby er for småt. Rødovregård har gode lokaler med god P-plads for biler, mens den offentlige transport er mindre god. Menighedslokale i Sct. Jacobs Kirke på Østerbro har været besøgt, men kan kun bruges til enkeltstående arrangementer.
Jeg har kontaktet projektlederen for Carlsbergbyen, der er undre opførelse, men det har foreløbig ikke ført til noget resultat. Bestyrelsen leder videre.
Vi har jo fået henvendelser fra medlemmer, der er utilfredse med det nuværende lokale, og vi ved, at nogle ikke kommer her mere af samme årsag, men vi ved i virkeligheden meget lidt om, hvordan medlemmerne vil reagere, hvis vi flytter møderne væk fra Lyngby. Det vil selvfølgelig afhænge af, hvor langt væk, det evt. bliver.

Udstillinger

Landskamp i Brøndsalen

Landskampen og udstillingen i Brøndsalen vil først og fremmest blive husket for den smukke udstilling, det lykkedes at få stillet op. Alle udstillere havde gjort et flot stykke arbejde og vores forarbejde med at opstille ensartede rammer for udstillerne gav et smukt helhedsbillede.
Det var denne gang kun en landskamp mellem Sverige og Danmark, idet tyskerne havde meldt afbud. Sverige vandt landskampen.
Vi havde fire sælgere med (Orkideimperiet, Orchidegartneriet, Karge og Röllke), som vist var rimeligt tilfredse med købelysten hos publikum.
Det var på forhånd aftalt, at SOK og DOK skulle dele den økonomiske risiko ligeligt. Nu blev det heldigvis et overskud, så det blev overskudsdeling.

Gå-hjem-møde i Novozymes oktober

Den 6. oktober lavede vi et gå-hjem-møde i Novozymes i Bagsværd. To veloplagte foredragsholdere, Lars Bagge og Marianne Egesø underholdt forsamlingen på ca. 25 personer og til lejligheden havde vi opstillet en lille udstilling, så man kunne opleve ”rigtige” orkideer i virkeligheden.
Arrangementet gav en indtægt til foreningen.
Jeg vil gerne sige tak til vores suppleant Annette Mikkelsen, som har æren for, at dette hyggelige arrangement blev arrangeret.

Gæsteudstilling i Køge Fugleforening oktober

Igen i år var vi med som gæster til Køge Fugleforenings store fugleudstilling i Køgehallerne. Det blev en smuk udstilling, som klædte de omkringstående papegøjebure fint.

Udstilling i Nykøbing Falster i forbindelse med DOKs generalforsamling

Vi udstillede i Nykøbing Falster ved den årlige generalforsamling. Den lokale klub LFOK havde gjort et stort arbejde med at få arrangementet op at stå. Vi udstillede med en pæn lille udstillingsstand i en hal med blåt gulv. Det har vi vist aldrig prøvet før.
Aktiviteter

Åbent hus, Niels Werian, Ole Pedersen.

I skal have stor tak for, at I har stillet jer til rådighed for arrangementet. I år var der godt besøg.

Den 23. maj: Tur til den Botaniske Have i Göteborg.
Søndag den 29. juni: Tur til Elbækengen med Ole Pedersen.

Her skal jeg sige tak til Hans Jørgen for at have arrangeret turen til Gøteborg og tak til Ole Pedersen for initiativet til at besøge Elbækengen.

Hjemmesiden

På generalforsamlingen i 2014 udtrykte jeg håb om, at mange ville bruge vores nye hjemmeside for at holde sig orienteret om, hvad der sker i klubben. Vores indtryk er desværre, at der ikke er så mange af medlemmerne, der aktivt bruger hjemmesiden. Dermed kan vi ikke være sikre på at nå ud til medlemmerne med aktuel information i det omfang, som vi ellers har ambition om.
Der har heller ikke været mange reaktioner på vores opfordring til at komme med forslag og kritik, da hjemmesiden var helt ny. For at få mere at vide om, hvad medlemmerne mener om hjemmesiden, nedsatte bestyrelsen derfor i efteråret et lille brugerpanel, som skulle komme med kritik og forslag til hjemmesiden. Håbet var at få en idé om, hvad der skal til for at flere i fremtiden vil bruge siden. Panelet har givet os rigtig mange input, og det er vi meget glade for. Bidragene er meget forskellige og rækker lige fra de, der synes at siden er fantastisk og ikke har ændringsforslag, til de, der ikke kan lide siden og derfor er kommet med mange ændringsforslag. Bestyrelsen har desuden også bidraget med et par forslag.
Vi vil i den kommende tid sammen med webmaster Kenth Esbensen gennemgå forslagene og se på, hvilke forslag, der skal gennemføres.

Biblioteket

Biblioteket har også i 2014 været inaktivt. Bestyrelsen ønsker at gøre SOKs bibliotek tilgængeligt for medlemmerne og har derfor aftalt med Karen Stenberg, der opbevarer bøgerne i øjeblikket, at vi nu søger en person, der har lyst til at tage sig af biblioteket. Jeg understreger, at vi ikke taler om DOKs bibliotek, men kun SOKs lille bibliotek. Det ska være en person, som kommer regelmæssigt til møderne og som derfor kan tage bøger med, som medlemmene bestiller.
SOKs bogsamling vil blive lagt ind på hjemmesiden. Vi vil udarbejde nye regler for lån og man skal være medlem af SOK for at låne.

DOK

World Orchid Congress 2020:

En stor del af foråret gik med at udarbejde tilbuddet på WOC 2020. I september var vi en lille flok, der tog til Sydafrika for at deltage i WOC 2014 i Johannesburg. På sidstedagen af konferencen præsenterede Jan og jeg tilbuddet for udvælgelseskomiteen og senere samme dag blev det kundgjort, at det blev Taiwan, der løb af med sejren.
Efter kraftige opfordringer har DOK besluttet at søge værtsskabet for Den Europæiske Orkidekonference i 2021. Tilbuddet afleveres i slutningen af denne måned.

Dommergruppen

SOKs indslag af dommere til DOKs dommergruppe er vokset. Tommy Jensen, dommeraspirant, er flyttet til SOK fra LFOK og det sidste, der er sket er, at Susanne Thorelius har meldt sig som dommeraspirant.
Dommerne mødes så vidt muligt fire gange om året, dels på skift privat dels for at dømme på udstillinger, især de årlige landskampe ml. Sverige, Tyskland og Danmark.

Bladet

Redaktionen vil gerne udvide redaktionen og inviterer interesserede til at være med i redaktionen. Bladet er af vital betydning for medlemmerne af alle klubber. Faktisk er mange medlemsskaber tegnet udelukkende på grund af bladet, så hvis der er nogen af de tilstedeværende, der er i stand til at skrive og har lyst til at indgå i vores fine bladredaktion, så er muligheden der nu.

Plantorama

DOK har i de seneste år haft en aftale med alle Plantoramaforretninger i Danmark om et årligt fremstød for orkideer i deres forretninger. Da Plantorama for et par år siden etablerede en forretning i Hillerød, besluttede bestyrelsen, at den ikke vil støtte op om arrangementet. Udstillingsudvalget indtog en tilsvarende holdning. For at holde fast i den landsdækkende aftale har formanden for DOK taget sig af arrangementet i Hillerød. Begrundelsen for ikke at deltage er, at vi (bestyrelse og udstillingsudvalg) ønsker at bruge kræfterne på andre arrangementer. Overordnet er holdningen i bestyrelsen, at et plantesupermarked som Plantorama er egnet til at kvæle de små blomsterforretninger og forhandlere af orkideer, så der i længden ikke er nogen fordel i at støtte Plantorama.
Formanden for DOK, Jan Larsen, har i en artikel i januarnummeret 2015 argumenteret for, at de, der melder sig ind i klubben i forbindelse med Plantoramaarrangementet, først opdager, at der er forretninger, der handler med specielle orkideer, når de bliver medlemmer af klubberne.
Jeg går ud fra, at der er mange, der har læst artiklen i bladet, og kommentarer her på generalforsamlingen til problematikken er velkomne.
Endelig vil jeg sige, at de medlemmer vi har fået som følge af Plantoramaarrangementerne selvfølgelig er lige så velkomne som alle andre nye medlemmer. Her er der ingen forskel.

Fremtiden

Bestyrelsen arbejder på at lægge nogle ekstra møder rundt omkring på Sjælland for at tilgodese de medlemmer, der bor langt fra Lyngby. I øjeblikket arbejder vi på et møde i Asnæs i Odsherred.
Tak
Jeg vil gerne sige tak til alle, der har ydet en indsats i klubben det forløbne år. Det gælder alle de, der her hjulpet og båret ved udstillingerne, Lars Bagge for hans ledelse af auktionerne, Anne-Marie for alle de dejlige kager du har bagt til os i årets løb og Jørn for slæbet med øl og vand. Endelig vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse, Hans Jørgen Staugaard, Dorthe Rønnov-Jessen, Christian Koch og Susanne Thorelius samt suppleanterne Louise Vig og Annette Mikkelsen for det gode samarbejde vi har haft i 2014.

Hans Martin Christensen,
Formand

 


Sjællands Orchidé Klub 2015