Alle SOK-medlemmer opfordres til at bidrage til at komplettere denne side - der må gerne komme mange flere billeder af de allerede afbillede arter - men naturligvis først og fremmest af de arter, der endnu ikke er billeder af på siden !
Angiv dit fulde navn og hvornår og hvor billederne er taget. Du er også meget velkommen til at fortælle om spændende danske lokaliteter af besøge for at kigge efter orkidéer - vi bør jo alle hjælpe hinanden til at få mest muligt ud af interessen for Danmark's orkidéer!
Bemærk, at vi er mange, der ikke har ekspertviden om disse ting - så hvis du bemærker fejl-identifikationer på siden, så send en mail til webmaster, så fejlen / fejlene kan blive rettet hurtigst muligt !

Skov- & Naturstyrelsens hjemmeside om bla. orkidéer er af politiske årsager lukket ned og flyttet til en side under Miljøministeriet. Tåbelighederne i forvaltningen har åbenbart ingen grænser!
Det er mere end vanskeligt at se fornuften i denne ændring - der kun gør ting besværligere for sidernes brugere !

Jimmy Lassen har imidlertid også en fremragende side om Danske Orkidéer.


Orkidé-lokaliteter:

Allindelille Fredskov, Midt-sjælland
Almindingen, Bornholm
Arrenæs, Nordsjælland
Bagholt mose, Munkeskoven, Haslev
Elbæk-engen, Stevns
Bidstrup Skov, Midtsjælland
Hedeland, Roskilde, Sjælland
Himmelev skov
Hundige havn (syd for)
Lillerørbæk Strandeng, Jyllinge
Strandengen, Køge
Møns Klint - GPS-koordinater.
Nørlevkæret syd for Hirtshals
Rold Skov / Buderupholm Skov, Gravlevdalen, Himmerland
Stejlebanken, Vester Egesborg, Sydsjælland

Hvad kendetegner en god orkidé-lokalitet?

Vel-afgræssede marker og overdrev på kalkrig, men ofte ret næringsfattig bund - ofte grus eller ligefrem overvejende sand med meget lidt muld - åbne løvskove og skovbryn - våde enge, der afgræsses løbende af bl.a. kvæg, får eller gæs. Nogle arter trives endda i ret sure moser, hvor andre planter ikke vokser dem over hovedet!
Véd du noget om dette emne, så skriv til webmaster.
27.01.14 - fra Ole Pedersen, Karise
Hermed nogle orkidelokaliteter i mit område.

Jeg har selv en rundvisning i Elbækengen den 29. juni kl. 14 - 16. Her er landets næststørste bestand af Pukkellæbe, dvs. normalt over 100 planter, men svinger meget. Der er også Majgøgeurt og mængder af Sumphullæbe, samt andre spændende ting, bl.a. Mosetroldurt, Vild Hør, Vibefedt og Leverurt.
Elbækengen, som er et ekstremrigkær, ligger tæt ved Køge/Faxe- landevejen ca. 500 m syd for Valløby. Udflugten til Elbækengen foregår ved St. Tårnby på Stevns 29. juni kl. 14-16. Husk gummistøvler.
Så er der Bagholt Mose, som er en højmose midt i Munkeskoven, som ligger 10 km. NØ for Haslev.
I den lysåbne del, som ikke er offentlig tilgængelig, er der mange Plettet Gøgeurt, samt Ægbladet Fliglæbe, Hjertelæbe og Mygblomst.
Ellers Vibefedt, Soldug, Hvid Nøkkerose m. fl. Jeg har set lokaliteten på en"De vilde Blomsters Dag"-tur for en del år siden. De to sjældne orkideer har jeg dog ikke set dér.
Stejlebanke ved vejen mellem Næstved og Vordingborg ved Vester Egesborg ( ca. 12 km syd for Næstved) er også et besøg værd. På selve banken har der været rettersted.
Her er der mange, mindre alm. tørbundsplanter, f. eks. Alm. Mælkeurt, Tjærenellike og Knoldet Mjødurt.
I engen neden for ud mod Dybsø Fjord er der hundredevis af Maj-Gøgeurt, også store planter, og vist nok ikke andre orkideer.
Jeg vil vende tilbage, når jeg har flere forslag. Jeg vil til maj eller juni "udforske" Gøderup Mose nær Gadstrup. Der er nu offentlige stier i mosen og der kunne nemt været spændende ting dér.
Jeg kender også en Nordsjællandsk lokalitet, selv om det er nok næsten 35 år siden, jeg har set denne. Det er Småsøerne ( Krogenlund Mose), som ligger nær Ganløse. Der er lavet noget naturgenopretning på stedet, men jeg har ikke set resultatet, men der skulle være rigtig mange Gøgeurter, samt Melet Kodriver!

Hvad kan true en god orkidé-lokalitet?

Plukning, opgravning, overgødskning, overvækst af græsser og andre planter.
Véd du noget om disse ting, så skriv til webmaster.

Flere links kan findes på Miljøstyrelsens sider, efter at de er blevet nedlagt på Skov- & Naturstyrelsens sider (Guderne må vide hvorfor! ) og på Jimmy Lassens fremragende side om Danmarks Orkidéer.


 

Bakke gøgelilje - Platanthera bifolia

Kenth Esbensen, Klinteskoven, Møn, 2005Bi-blomst - Ophrys apifera

 

Fotos: Lars Søgaard Hansen - Himmelev skov 21.06.14.


 

Bakke gøgeurt - Orchis ustulata / Neotinea ustulata

 

Hans Jørgen Staugaard, Gotland, Sverige - men arten findes også i Jylland

   

 Baltisk gøgeurt - Dactylorhiza longifolia = Ringplettet Gøgeurt - Dactylorhiza majalis subsp. integrata var. junialis (nyt navn)

Kenth Esbensen, Møn, 2005 - ID'en er ikke 100% sikker - og jeg har ikke fundet dem siden!


 

Flueblomst - Ophrys insectifera

 


Hans Jørgen Staugaard, Gotland, Sverige
   

 Fruesko - Cypripedium calceolus

Hans Martin Christensen - in-situ på Gotland, Sverige - arten findes i Danmark kun 2 steder i Himmerland. Der må vel være nogen af jer, der har set og fotograferet dem i Himmerland?Glat hullæbe - Epipactis phyllanthes

 Hjertebladet fliglæbe - Listera cordata

 Hjertelæbe - Hammarbya paludosa


 

Kenth Esbensen, Jydelejet, Møn, 2010Hvid sækspore - Gymnadenia albida

 Hvidgul skovlilje - Cephalanthera damasonium

 

Kenth Esbensen, Jydelejet, Møn, 2005Hylde gøgeurt - Dactylorhiza sambucina

Hans Jørgen Staugaard; til venstre f. flava - i midten en hybrid mellem denne og f. rubra til højre. Billederne er fra Gotland - men arten findes også i Danmark. Vis også dine billeder på siden her!Klit-hullæbe - Epipactis helleborine neerlandica

 


Knælæbe - Epipogium aphyllum

 Knærod - Goodyera repens

 Koralrod - Corallorhiza trifida

 Kødfarvet gøgeurt - Dactylorhiza incarnata

 

Hans Jørgen Staugaard - var. ochroleuca

Kenth Esbensen, Skuldelev, 2002

Kenth Esbensen, Skuldelev, 2002

 Langakset trådspore - Gymnadenia conopsea

 

Lars Søgaard Hansen
Lillerørbæk strandeng, 18.06.14

Hans Jørgen Staugaard, Gotland, Sverige - men arten findes også i DanmarkMaj gøgeurt - Dactylorhiza majalis

 

Kenth Esbensen, Skuldelev grusgrav, 2003 - stedet står idag (2013) under vand året rundt.Mygblomst - Liparis loeselii

 

 

Fotos: Lars Søgaard Hansen, Skuldelev strand, 22. juni 2014

 Plettet gøgeurt - Dactylorhiza maculata

 

Kenth Esbensen, Møns Klint, 2005 + 2006Priklæbet gøgeurt - Dactylorhiza praetermissa

 Pukkellæbe - Herminium monorchis

 


Lars Søgaard Hansen
Lillerørbæk strandeng, 18.06.14


Lars Søgaard Hansen
Lillerørbæk strandeng, 18.06.14

Lars Søgaard Hansen
Lillerørbæk strandeng, 18.06.14

 Purpur gøgeurt - Dactylorhiza purpurella

 Rederod - Neottia nidus-avis

 

Hans Jørgen Staugaard

 

 

 Ringplettet gøgeurt - Dactylorhiza majalis subsp. integrata var. junialis

Fotos: Hans Jørgen Staugaard, juni 2014, Køge Strandeng


Rød hullæbe - Epipactis atrorubens

Hans Martin Christensen, Møns Klint, 06.07.08.Rød skovlilje - Cephalanthera rubra

 

Kenth Esbensen, Herault, Frankrig, 2013 - men arten findes også i Danmark.

Hans Martin Christensen, Klinteskoven, Møn, 2008

   

 Almindelig Salep gøgeurt - Orchis morio / Neotinea morio


Fotos: Lars Søgaard Hansen, Eskebjerg Vesterlyng

 

 Skov gøgelilje - Platanthera chlorantha

 

Kenth Esbensen, Herault, Frankrig, 2013 - men arten findes også i Danmark.

   

 Skov hullæbe - Epipactis helleborine

 

 
Kenth Esbensen, juli 2015. Arten stod lige pludslig i græsplænen ved vort sommerhus for nogle år siden.
Der var mange planter og et par af dem står nu i denne store krukke i mit orkidébed.

 Skovgøgeurt - Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii

 

Kenth Esbensen, Klinteskoven, Møn, 2005 + 2009Stor gøgeurt - Orchis purpurea

Kenth Esbensen, Klinteskoven, Møn, 2008 - i midten f. alba.

Hans Jørgen Staugaard, Jydelejet, Møn - f. alba lige før afblomstring

   

 Storblomstret hullæbe - Epipactis leptochila

 Sump hullæbe - Epipactis palustris

 

 
Kenth Esbensen, juli 2015 - i det nyomlagte bed i haven.

Kenth Esbensen, Juli 2015

 Sværd skovlilje - Cephalanthera longifolia

 

Hans Jørgen Saugaard

Hans Jørgen Saugaard

 

 Tyndakset gøgeurt - Orchis mascula

 

Hans Jørgen Staugaard, Gotland, Sverige - men arten findes også i DanmarkTætblomstret hullæbe - Epipactis purpurataVendsyssel-gøgeurt - Dactylorhiza purpurella majaliformis

 


Ægbladet fliglæbe - Listera ovata

 

Kenth Esbensen, Klinteskoven, Møn, 2009


 


Sjællands Orchidé Klub 2014