LED-Vækstlys

- supplement til dagslyset i de mørke måneder - eller en mulighed for at skaffe planterne lys nok i vitriner og vivarier i stuer og værelser - såvel som i kælder eller på loft!

Af Kenth Esbensen
Mange orkidéer kan uden problemer dyrkes i de lyseste vindueskarme mod øst, syd og vest hele året, hvis de blot ikke får direkte stærk sol. Er der dog så mange af dem, at de skygger for hinanden, vil der ofte være behov for tilskudslys for at sikre alle planterne en optimal trivsel. Andre arter kræver ligefrem tilskudslys for at kunne trives i vintermånederne her på vore breddegrader - også i udestuer og drivhuse.
Når det kommer til at knibe med pladsen i vindueskarmene, kommer overvejelserne om at anbringe flere orkidéer og måske også andre planter andre steder i huset - og så trænger behovet for tilskudslys sig også på - helt derud, hvor vækstlyset er den eneste mulighed for overhovedet at dyrke planter indendørs - for eksempel i vitriner og vivarier / terrarier i stuer og værelser - eller i kældrer og på lofter!
Her er der plads til stor kreativitet og opfindsomhed - for disse muligheder rummer også potentialet for at kunne skabe adskillige forskellige mikroklimaer til forskellige arter i samlingen, der ellers ikke ville kunne dyrkes optimalt sammen!
Nogle arter skal dyrkes varmt og fugtigt - andre køligt og fugtigt - og atter andre skal sikres en hurtig udtørring efter hver vanding - men de skal alle have lys nok!
Mange af vore orkidéer og andre stueplanter er kendte for netop at kunne klare sig fint under relativt mørke forhold i mere eller mindre kraftig eller ligefrem dyb skygge - nogle trives kun under ret dunkle forhold - men selv om mange af disse planter kan klare sig fint under dårlige lysforhold, så klarer de fleste sig alligevel endnu bedre under gode lysforhold. Phalaenopsis mannii er et godt eksempel på en art, der klarer sig fint i næsten fuld skygge i en tæt underskov og oven i købet ret kølige forhold - men den klarer sig alligevel bedst med masser af lys og god varme!
Her koncentrerer jeg mig om tilskudslyset i både stuer, værelser, udestuer, kældrer og på lofter - det er et langt stykke af vejen de samme produkter, der kan anvendes til det hele - men der er dog fordele og ulemper ved de forskellige tilgængelige løsninger. Tilskudslys i drivhuse kan være nøjagtigt det samme - men der kan andre "stordrift"-løsninger eventuelt være mere på deres plads.
Efter min opfattelse bør man idag udelukkende satse på LED-lys som vækstlys - simpelthen af den grund, at driftsomkostningerne er så meget lavere end med alle de traditionelle løsninger med højtryks natrium-lamper og kultrådspærer, der har meget højt energiforbrug - og end lysstofrør, der kun er marginalt bedre energimæssigt - og sparepærer med vækstlys, der dog er væsentligt bedre, men stadig med betydeligt højere driftomkostninger i forhold til den effekt, planterne kan udnytte - end de moderne LED-løsninger. Fordelen ved de gammelkendte løsninger er naturligvis, at de er velgennemprøvede og har vist både styrker og ulemper - de holder - men de bliver ringere over relativt kort tid - og er meget dyre i drift!
Det er beregnet, at 3 af mine første LED-skinner på 9 Watt hver giver planterne lige så meget anvendeligt lys som en professionel 400 Watt højtryks natriumlampe - noget af en forskel i driftomkostninger - 27 versus 400 Watt!
Det var af den første generation LED fra for omkring 8-10 år siden - og de er vist ikke på markedet mere - for nyere produkter er hurtigt blevet meget, meget bedre!
De mest almindeligt anvendte LED taber næsten ingen energi som varme - hvorimod op til 80 % af energiforbruget med klassiske løsninger går til varmeudvikling, der ikke gavner og direkte kan skade planterne - og som kan koste ekstra at komme af med i form at kraftig ventilation. Dog må det nødvendigvis være sådan, at jo kraftigere en LED er, desto mere varme udvikler den - så derfor er mange af de nye, kraftige løsninger forsynet med en mere eller mindre larmende afkølende ventilator, der kan være utålelig at høre på i et opholdsrum. Det skal man lige være opmærksom på inden købet!
De fleste af de LED-løsninger, jeg har afprøvet, har et strømforbrug på under 30 Watt - men der findes idag meget kraftigere løsninger på 300 - 1000 Watt - som jeg faktisk slet ikke kan forestille mig er andet end skudt langt over målet for en hobby-dyrker. Jeg mener - hvis en 15 Watt lampe kan give det nødvendige lys til at give optimal vækst til alle planter indenfor en kvadratmeter fra en højde på 2 -3 meter, så skal man vist have særlige behov, hvis de kraftigere skal i spil.
LED-løsningerne er faldet betydeligt i pris i de senere år - de er stadig noget dyrere i anskaffelse end sparepærerne - men tjener sig hurtigt hjem igen!
At udbuddet af LED-løsninger oven i købet vokser og udvikler sig hele tiden i disse år, gør det jo kun endnu mere spændende at følge med i de produkter, der løbende dukker op på både det danske og internationale marked. Jeg kan se, at valgmulighederne på det danske og europæiske marked er mangedoblet indenfor ganske få år!
Såvidt jeg kan se, så produceres langt hovedparten af produkterne i Kina, hvor kvalitetskontrollen beklageligvis ikke altid er den bedste, da lav pris ofte sættes før kvalitet - og derfor møder man også meget blandede anmeldelser af de enkelte produkter på diverse hjemmesider. I samme produktion findes der som regel derfor både 100% velfungerende enheder - og andre, der ikke lever op til forventningerne. Pris og kvalitet hænger naturligvis sammen - for kvalitetskontrol koster penge, da de dårlige enheder jo kasseres, hvis de opdages i kontrollen. Billigt er således ikke altid det samme som dårligt - men det kan være det!
Jeg kigger altid efter på de europæiske internet-sider, inden jeg beslutter mig for at købe nyt - og især er det tyske Ebay altid et besøg værd. Plantedyrkning både inde og ude har altid været meget populært i Tyskland, så det er et kæmpestort marked, som er attraktivt for mange producenter - så derfor er udvalget af også vækstlys stort og priserne rimelige. Da man som regel kan betale over Paypal (internet-betaling), er handel fra Tyskland simpel og efter mine erfaringer absolut pålidelig og hurtig.
De fleste LED-løsninger lover en gennemsnitlig drifts-periode på 30.000 - 80.000 lyse timer til planterne - meget, meget mere, end både natrium-højtrykspærer, kultrådspærer, lysstofrør og sparepærer kan præstere - men det holder dog absolut ikke altid. Også indenfor disse produkter er der helt klart kvalitetsforskelle - så selv om de enkelte dioder måske har den lovede holdbarhed, så er det ikke altid givet, at elektronikken i den enkelte lampe også har det i et mere eller mindre fugtigt miljø i en plantesamling. Jeg har således 3 rød/blå LED-pærer med E27-fatning (standard-pære), der efter blot 2 år i drift i 10 - 16 timer om dagen i 5-7 måneder om året har slukket omkring halvdelen af dioderne - og som således har halv effekt eller mindre - og det er simpelthen for ringe!
Disse pærer fra Henckel-gruppen kan jeg således bestemt ikke anbefale - de burde kunne holde omkring 10 gange længere - altså 20 år eller mere!
Nogle produkter lover 5-10 års drift - men sædvanligvis ikke over 1-3 års garanti!
Det er vigtigt at påpege, at LED-vækstlyset er en forholdvis ny løsning. Jeg har 6 års erfaring med mine første skinner, som jeg stadig har gode erfaringer med, mens jeg kun har brugt de nyere løsninger i relativt kort tid - men længe nok til at se, at de virker og planterne vokser fint. Deres holdbarhed i længden vil vise sig - et enkelt produkt har således skuffet, og det kan andre måske også gøre.
Planterne udnytter ikke alt lys lige godt. Dagslys (eller "hvidt" lys) er sammensat af lys med mange forskellige bølgelængder i en ubrudt skala - eller farve-temperaturer, sagt på en anden måde - lige fra det for vore øjne usynlige infrarøde lys, over de forskellige synlige bølgelænger i alle regnbuens farver, til det også for os usynlige ultraviolette lys. Planternes blade er grønne for os fordi de reflekterer langt det meste af det grønne og gule lys, der således ikke kommer planten direkte til gode. Anderledes er det med rødt og blåt lys, der absorberes og frigiver energi til bladenes 2 forskellige typer grønkorns fotosyntese og således energifremstilling til plantens vækst og blomstring. Planterne har mest brug for det blå lys (bølgelængde omkring 460 nm = 5000 - 6500 kelvin) til vegetativ vækst - og mest brug for det røde (620 - 630 nm = 2600 - 4000 kelvin) til at sætte gang i blomstringen.
Nogle steder ses det anført, at planter, der normalt vokser i skygge udnytter det varme (røde) lys bedst - mens planter, der vokser i fuldt dagslys, har mest gavn af de kolde (blå) bølgelængder. Den udlægning har jeg sådan set ikke vanskeligt ved at acceptere som muligvis sand - men jeg har ikke kunne finde nogen dokumentation for, at det forholder sig sådan!
Det har givet anledning til, at mange har postuleret, at man med lyset kan styre, hvornår en plante skal blomstre - og hvornår den skal vokse. Måske er der noget om snakken - vi véd jo, at der er forskel på dagslyset fra den ene årstid til den anden. Solens indstrålingsvinkel på forskellige årstider betyder faktisk noget for lysets sammensætning. Jeg har dog ikke set beviser på, at vi i vore små rammer kan immitere dette fænomen. Vi bør derfor lade planterne følge deres indbyggede biologiske ur - og eventuelt rette vort tilskudslys ind derefter. Således overvejende blåt lys i plantens naturlige vækstperiode - og mere til den røde side, når det er tid til at få planten til at blomstre.
Det er ret grundigt undersøgt, hvilke lysfarver planterne har mest ud af i de to faser - og lys omkring 6500 kelvin (blåt) skal være bedst til at optimere væksten - mens lys omkring 3000 kelvin (rødt) skulle fremme blomstringen. Derfor er der fremstillet både sparepærer og LED-løsninger, der netop har max. ydelse i de to områder. Det er jo ikke sådan, at planterne slet ikke kan udnytte lys undenfor de to farve-temperaturer - andre kommer også planterne til gode i et vist omfang - men for det meste i langt mindre grad. Det giver også anledning til, at mange LED-løsninger faktisk bygges op om et mix af dioder, der både giver blåt, rødt og eventuelt også hvidt lys - simpelthen fordi en ren blanding af rødt og blåt i en stue eller andre opholdsrum kan være utålelig at se på - plantens blade vil simpelthen fremstå sorte for vore øjne - intet ser normalt ud, og det går i dén grad ud over nydelsen af en plantesamling!
I kældrer og på lofter kan man dog med fordel have en blanding af rødt og blåt lys for sig og det hvide lys for sig - og kun have det hvide tændt, mens man passer planterne. Man kan uden det hvide lys godt have det indtryk, at planterne får for lidt lys under de røde/blå dioder - men planterne får sagtens den lysmængde, de skal bruge, selv om vittriner og vivarier måske kan se lidt halvdunkle ud. Reflektionerne fra planternes grønne dele er jo minimal, da de grønne og gule farvetemperaturer jo ikke indgår i det tilførte røde/blå lys.
Mange går meget op i, hvor mange lumen eller lux de forskellige LED-løsninger giver - og går helt galt i byen, når de måler lysmængden med almindelige lysmålere, da de jo er lavet til at måle hvidt blandingslys og derfor måler for lave værdier, når der kun er rødt og blåt lys på planterne!
Derfor er der også LED-løsninger med "koldt dagslys" på omkring 5000 kelvin og andre med "varmt dagslys" på ca. 3500 kelvin på markedet - for en kombination af de to er til at holde ud at se på og gavner tydeligvis samtidigt planterne!
Begge er lidt udenfor det optimale i plantens forskellige faser - men udgør et kompromis, som de fleste vil kunne leve med i et opholdsrum. Personligt foretrækker jeg det "kolde" dagslys i samlingen, der jo har mange andre farver netop på grund af planterne - og har endnu til gode at prøve de varmere diodeskinner.
Som med alle andre lyskilder afhænger lysmængden til planten helt og holdent af afstanden fra lampen til planten - jo større afstand, desto større spredning og derfor mindre lys til den enkelte plante. Min erfaring er, at afstanden bør ikke overstige 2 meter - med mange produkter anbefales en væsentlig mindre afstand - helt ned til 30 cm. Det afhænger naturligvis af de enkelte dioders ydelse - og de nyere dioder bliver kraftigere og kraftigere. Ofte er de kraftige dioder slet ikke en fordel, idet der med høj ydelse også medfølger øget varmeudvikling, der så kan kræve en mere eller mindre larmende ventilator at få skaffet væk fra planterne i mindre vivarier og terrarier. Der er produkter på markedet, der larmer i en grad, så de er utålelige at høre på i et opholdsrum - mens det forhold kan have mindre betydning i drivhuset eller i kældrer og på lofter, hvor man kun opholder sig kortvarigt.
I kældrer og på lofter, hvor man ikke opholder sig, andet end når planterne skal vandes og på anden måde passes, kan det i mange tilfælde betale sig at "bure" sine planter inde med reflekterende sider, der kaster strø-lys tilbage på planterne.
Der er altid en vis spredning af lyset fra en lyskilde - også fra de fleste LED-løsninger. Således er hvide sider i vivarier, vitriner og terrarier klart bedre end farvede og især mørke sider. Det kan dog også gøres endnu bedre.
Ved at anvende lys-reflekterende side-beklædning i vivarier og vitriner kan man sikre sine planter maximal udnyttelse af lyset. Mange har fundet f.ex. Alucraft (der egentlig er solgt som en dampspærre ved isolering, med aluminiumfoliesom reflektoren på den ene side) særdeles anvendelig - men også en noget dyrere syntetisk Mylar-membran, der er endnu mere reflekterende, har fundet anvendelse til dette brug. Ingen af løsningerne er særligt kønne at se på - men planterne trives med det ekstra lys reflektionen giver!

Sjællands Orchidé Klub 2015