SOK Gruppe-mail

SOK-bestyrelsen vil meget gerne kunne komme i kontakt med flest mulige af medlemmerne på e-mail, da det er så meget hurtigere (og billigere) end "snail-mail" med Post-Danmarks uhyrlige porto-priser- og endnu hurtigere end at skulle annoncere i "Orkideer".
Det sker jo, at programmet for et møde eller andre arrangementer ændrer sig med kort varsel - og så kan en mail forhåbentlig forhindre, at der er nogen, der rejser forgæves for at være med - eller risikerer at gå glip af et spændende foredrag i stedet for et andet arrangement!
Vi tager det ikke som en selvfølge, at alle vil være med på SOK-medlemmernes Gruppemail, så derfor er det vigtigt, at man aktivt tilmelder sig til sekretær Susanne Thorelius, der normalt vil stå for at udsende disse - i virkeligheden forhåbentligt sjældne - mails.
Vi véd også godt, at ikke alle medlemmer har en mail-adresse - ikke mindst blandt de ældre medlemmer - og dem kan vi desværre ikke hjælpe med denne ekstra service - i alle tilfælde ikke direkte. Måske kan disse medlemmer få hjælp hos nærtstående familie, der gerne stiller deres inbox til rådighed og vil sørge for at bringe meddelelsen videre - måske er det værd at spørge!
Det er naturligvis også altid muligt at melde fra igen - send en mail til sekretæren!
Det er muligt for alle interessegrupper at etablere deres eget Gruppe-mail system, så man med et enkelt klik kan sende samme mail til alle medlemmer i interessegruppen.
Det er ganske simpelt: Man opretter under "Kontaktpersoner" i sit mail-program en ny under-Mappe til den aktuelle interessegruppe - og lægger de tilmeldtes mailadresser ind her. Når mail'en skal sendes til gruppen, trykker man på "Send til alle" eller noget tilsvarende (forskelle på forskellige mail-systemer).


Dactyorhiza sambucina f. flava
Foto: Hans Jørgen Staugaard


Dactylorhiza sambucina flava x rubra
Foto: Hans Jørgen Staugaard

Dactylorhiza sambucina f. rubra
Foto: Hans Jørgen Staugaard

 

 


Ophrys insectifera
Foto: Hans Jørgen Staugaard


Sjællands Orchidé Klub 2013