Haveorkidéer i Danmark

 

Arter fra følgende slægter kan under de rette forhold dyrkes i danske haver og vil være mere eller mindre vinterhårdføre - og med lidt ihærdighed kan man finde dem i handlen på internettet fra forskellige europæiske forhandlere.
Et mere begrænset antal arter og hybrider kan findes hos visse danske planteskoler:
Aceras - Anacamptis - Barlia - Bletilla - Calanthe - Calopogon - Cypripedium - Dactyorrhiza - Epipactis - Gymnadenia - Goodyeara - Neottia - Ophrys - Orchis - Platanthera - Pleione - Pogonia - Serapia - Spriranthes

Billedet er taget af Hans Jørgen Staugård under et besøg på en planteskole, hvor han blev inviteret til at se gartnerens eget bed med frilandsorkidéer. Flere flotte Cypripedium, Dactylorhiza og såvidt jeg kan se, Liparis. Fornemt bygget op!


Cypripedium reginae - en ganske variabel art, der klarer sig godt i vore haver.
Fotos: Kenth Esbensen juni 2015.

 

 

Vinterhårdføre frilandsorkidéer
- og arter, der kan have godt af et ophold i haven (eller på altanen) i sommermånederne eller endnu længere!

Alle danske, svenske, norske, nordtyske og polske vilde orkidéer vil under de rette forhold kunne dyrkes i haven - og det vil arter fra tempererede egne i både Nordamerika og Asien oftest også kunne, da de vil være vinterhårdføre nok. Enkelte arter fra andre steder kan også være egnede.
Det drejer sig udelukkende om terreste - altså jordlevende - arter og deres hybrider, der kan klare vinteren i haven hos os. De epifytiske arter er der ingen af i vor del af Verden, idet de aldrig er vinterhårføre - men en del af dem fra højlandet i subtropiske og tropiske egne i Asien, Afrika og Sydamerika kan have godt af et sommerophold i det fri - og det kan fremme deres blomstersætning i den følgende vinter indendørs. De sidstnævnte arter og hybrider skal således tages ind før den første nattefrost - når temperaturen er nede på 4 - 10 grader celcius om natten - der er lidt forskel arterne imellem.
Det er vigtigt at påpege, at orkidéer i naturen overalt i Europa og det meste af resten af Verden er fredede, da de fleste orkidéer er truede planter i naturen. Således også her i Danmark - man må ikke bare indsamle orkidéer til sin egen have - det vil være dybt kritisabelt - og er ganske enkelt strafbart!
Derfor er det vigtigt, at nogle få laboratorier rundt omkring i Europa gør et stort arbejde for at kunne tilbyde et ganske pænt udvalg af vinterhårdføre planter fra både Europa, Nordamerika og Asien til os, der gerne vil have orkidéer udendørs også. Det drejer sig både om ikke så få arter af forskellige slægter - men også om mange hybrider, der som regel oven i købet viser sig lettere at have med at gøre i haven end de botaniske arter. Det er virkelig muligt at skabe sig en skøn orkidéhave - hvis man kan tilbyde planterne de rette forhold.
Haveorkidéerne skal som regel stå i halvskygge - ikke i fuld sol. De fleste skal stå veldrænet - men må alligevel aldrig tørre helt ud. Den kombination er desværre ikke altid lige let at få til at fungere. De må ikke "presses" af andre planter - de skal have plads - unden påtrængende konkurrence fra høje eller bunddækkende nabo-planter.
Nogle arter - blandt andet adskillige forskellige gøgeurt - skal stå meget fugtigt eller decideret vådt i vækstsæsonen - og må aldrig tørre helt ud.
Orkidéerne kan udmærket plantes "på friland" - men man kan også dyrke dem i højbede, i krukker, potter eller baljer - og de kan dyrkes i almindelig havejord, der eventuelt bør "lettes" lidt med halvomsat kompost, grus eller ligefrem småsten, så bunden bliver veldrænet nok. Man kan også dyrke dem lidt mere kunstigt efter "Semi-hydroponic" princippet i en kombination af for eksempel leca og kattegrus, der holder rimeligt godt på fugten - men som alligevel er veldrænet - toppet med blot få cm havemuld for udseendets skyld!
Man er beklageligvis også nødt til at tænke over, hvor man sætter sine planter.
Orkidéer, der er synlige fra vej og fortov kan forsvinde natten over - for ikke alle haveinteresserede forbipasserende er lige retskafne (personlig erfaring)!
Sæt dine planter, hvor man ikke kan se dem fra vejen.
Klubben har valgt den politik, at man ikke på klubmøderne handler med eller bytter i Danmark naturligt forekommende vilde orkidéer - heller ikke selv om de oprindeligt er frøformerede i laboratorier. Det har vi vedtaget for at forebygge en eventuel kritik for at sælge / bytte naturindsamlede danske orkidéer. Vi er naturligvis sikre på, at ingen medlemmer vil have problemer med at respektere denne klare udmelding - og ved klubmøderne alene indbyrdes handle / bytte planter, der ikke forekommer i naturen her i landet!
Adskillige af de naturligt forekommende danske arter er frøformerede i større eller mindre laboratorier - eller hos private - og det er hos dém, man skal søge sine haveplanter.
Vi kan naturligvis ikke have noget imod, at klubbens medlemmer udveksler delestykker af deres haveplanter - men det skal ikke være ved klubmøderne.
Frilandsorkidéer, der ikke er naturligt forekommende i Danmark, kan man naturligvis sagtens bytte eller handle med ved klubmøderne.

Webmaster omlagde i 2015 sit orkidébed i haven efter inspiration fra Hans Jørgens billede til venstre - og der blev suppleret med adskillige nye arter!
Det var ikke billigt - men svært tilfredsstillende - og nu bliver det spændende at se planterne vokse sig til. Ikke alle er købt blomstringsklare, men bliver det forhåbentlig næste år.
Jeg rydede alle andre planter væk fra bedet - undtagen de gode hindbær, som børnebørnene sætter pris på - men de skal holdes nede!

Mange arter indenfor slægterne Coelogyne, Cymbidium, Dendrobium, Dendrochillum, Phragmipedium, Vanda og mange andre kan have godt af et ophold i træerne eller på plantebordene i haven i en almindelig dansk sommer, hvis man har muligheden - og mange også henover efteråret lige indtil nattefrosten truer. Mange er endda afhængige af en kølig periode for overhovedet at blomstre i de efterfølgende vintermåneder indendørs. Køligheden stimulerer simpelthen skaftsætningen - og dermed blomstringen. Timing'en kan være overordentlig vigtig: Tager man planterne ind for sent - eller sætter man dem ud for tidligt i forsommeren, så vil mange planter gå tli, hvis der kommer frost - og tager man dem ind tidligere end nødvendigt, så kan blomstringen helt udeblive det år, fordi skaftsætningen ikke er nået at blive sat igang ved de lave temperaturer endnu.

Hvilke planter sætter du i haven om sommeren?
Hvornår sætter du dem typisk ud - og hvornår tages de ind igen?
Kræver dine planter ekstra pleje under opholdet i haven?
- Vi vil gerne høre fra så mange medlemmer som muligt - og meget gerne vise billeder af jeres planter i haven - og når de så efterfølgende blomstrer!
Send din beskrivelse og billeder til siden her til webmaster på info@carphunters.com .

Se mere om emnet på blandt andet:

http://lanesidehardyorchids.com

www.phytesia.com

www.gartenorchideen.de.tl


Sjællands Orchidé Klub 2014