Kalender / Calendar / Future Arrangements / Kommende Ergebnisse:

Møder & andre arrangementer i SOK / Meetings & other events in SOK:

Alle møderne afholdes på Lindegården, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby. Afvigelser kan dog forekomme.
Selve møderne starter kl. 20.00.
Planter til bedømmelse skal afleveres kl. 19.30.

Torsdag den 7. december kl. 19

Julemøde                                     
Bemærk tidspunktet!                         
Vi holder vores traditionsrige julemøde med fællesspisning og efterfølgende banko. Prisen bliver  125 kr. , mens foreningen spæder resten til herunder den rødvin, som SOK vandt for bedste stand ved udstillingen i Aarhus.

Torsdag den 11. januar kl. 20.00 Foredrag ved Lutz/ Röllke

Lutz er en fremragende foredragsholder og med  hans store viden om dyrkning af orkideer er der endnu engang lagt op til en indholdsrig klubaften. Emnet bliver denne gang orkideproduktion i det forgangne århundrede.
Lutz tager salgsplanter med, så kom og se hvad han har med eller bestil via Röllkes hjemmeside https://www.roellke-orchideen.de. Slå op under "Vorbestellungen" og find den danske tekst.

Torsdag den 8. februar 2018 kl 20

Ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg af redaktionel kontaktperson

Torsdag den 8. marts 2018 kl 20

Plantesygdomme. Vi oplever alle at have uønskede husdyr i vores planter, eller at vores planter angribes af virus, bakterier eller svamp. Denne aften vil du få noget at vide om, hvordan du forebygger og behandler sygdom i dine planter.

 


 

 

Udstillinger / Åbent Hus //
Exhibitions / Open House Arrangements //
Ausstellungen / Offener Tür am Gärtnerei:


2018:

23. - 25. marts

EOCCE 2018, Paris, Frankrig.

Dresdener Ostern, Tyskland

2021:

6. - 9. maj

EOCCE 2021, Øksnehallen, København


Laeliocattleya Pomme d'Or
Corinne Rotillon, 2016


Ludisia dicolor
Kenth Esbensen
Fra et gartneribesøg for flere år siden.


Restrepia muscifera
Kenth Esbensen, dec. 2014
Den har blomstret uafbrudt siden jeg fik den fra Orkidéimperiet ved ophørsudsalget - på og under alle "voksne" blade - men blomsterne er ikke ret store!
- Her er der "snydt lidt" - blomsten er kun 15 mm høj!


Ophrys apifera,
Lars Søgaard Hansen, 21.06.14, Himmelev skov.
Se flere danske orkidéer her.


SOK's udstilling i Nykøbing F, maj 2014
Foto: Hans Jørgen Staugaard
Se flere billeder her.


SOK-udstilling ved Køge Fugleudstilling okt. 2013
Foto: Hans Martin Christensen


Cypripedium macrantum
Foto: Hans Jørgen StaugaardFoto: Kenth Esbensen 2002
Phalaenopsis Cygnus Long Pride
.

Sjællands Orchidé Klub 2013