Kalender / Calendar / Future Arrangements / Kommende Ergebnisse:

Møder & andre arrangementer i SOK / Meetings & other events in SOK:

Alle møderne afholdes på Lindegården, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby. Afvigelser kan dog forekomme.
Selve møderne starter kl. 20.00.
Planter til bedømmelse skal afleveres kl. 19.30.

Torsdag d. 5. december kl. 19.00 - Julemøde - bemærk tidspunktet!

Vi holder vores traditionsrige julemøde med fælleæsspisning og efterfølgende banko.
Prisen er 140.- kr, mens foreningen spæder resten til.
Tilmelding sker til kasserer Dorthe Rønnov Jessen, e-mail: adrj@dadlnet.dk.

Betaling ved overførsel til vor konto 2280 0270603 - husk at angive navn!

Torsdag den 9. januar 2020 kl 20.00

Foredrag om Coelogyne ved Kenth Esbensen.
Det bliver en ny og udvidet udgave i forhold til det oprindelige fra 2013.

Torsdag den 13. februar kl 20.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger regnskab
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg af redaktionel kontaktperson

  1. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der banko med plantepræmier og sidegevinster. 

 

Udstillinger / Åbent Hus //
Exhibitions / Open House Arrangements //
Ausstellungen / Offener Tür am Gärtnerei:


2020:

22.02 - 01.03
Orchideen Ausstellung in den Blumengarten der Stadt Wien,
Audenstrasse 15, 1220 Wien - Hirschstetter, Østrig
Åbent 9 - 17
www.orchideenausstellung-wien.at.

12.09 - 13.09
Landskamp i Domus i Vejle. Yderligere oplysninger følger.

23.10
Orkidé-udstilling i Löbau, Tyskland

2021:

6. - 9. maj
EOCCE 2021, Øksnehallen, København


Laeliocattleya Pomme d'Or
Corinne Rotillon, 2016


Ludisia dicolor
Kenth Esbensen
Fra et gartneribesøg for flere år siden.


Restrepia muscifera
Kenth Esbensen, dec. 2014
Den har blomstret uafbrudt siden jeg fik den fra Orkidéimperiet ved ophørsudsalget - på og under alle "voksne" blade - men blomsterne er ikke ret store!
- Her er der "snydt lidt" - blomsten er kun 15 mm høj!


Ophrys apifera,
Lars Søgaard Hansen, 21.06.14, Himmelev skov.
Se flere danske orkidéer her.


SOK's udstilling i Nykøbing F, maj 2014
Foto: Hans Jørgen Staugaard
Se flere billeder her.


SOK-udstilling ved Køge Fugleudstilling okt. 2013
Foto: Hans Martin Christensen


Cypripedium macrantum
Foto: Hans Jørgen StaugaardFoto: Kenth Esbensen 2002
Phalaenopsis Cygnus Long Pride
.

Sjællands Orchidé Klub 2013