Dansk lovgivning & CITES - Washington-konventionen og EU-regler


Danmark har - som langt hovedparten af Verdens lande - forlængst tiltrådt Washington-konventionen fra 1975, også kaldt "Convention on International Trade of Endangered Species" (CITES). Der mangler beklageligvis stadig omkring 20 lande rundt omkring i Verden, der ikke mener, at sagen angår dem - resten har tiltrådt denne vigtige konvention for bevarelse af Verdens flora og fauna.
Konventionen har til formål at beskytte truede planter og dyr i de områder af Verden, de naturligt forekommer i ved at sætte strenge regler for, hvordan de må handles.
Danmark har sammen med resten af EU faktisk endnu strammere regler end blot CITES, når det gælder regler om beskyttelse af truede planter og dyr.
I Danmark administreres konventionen og de skrappere EU-regler af NaturErhvervstyrelsen.
Når vi taler om orkidéer betyder det, at man i de enkelte lande ikke uden en særlig tilladelse må indsamle vildtvoksende orkidéer eller dele deraf - og handel med naturindsamlede planter eller dele deraf er også ulovlig, hvis der ikke foreligger skriftlig dokumentation for at planten er indsamlet og kan sælges og eventuelt eksporteres lovligt.
På "hjemmebanen" betyder det, at det her i landet er forbudt at plukke eller på anden måde indsamle danske orkidéer - man må end ikke plukke en moden frøkapsel!
Hvad angår international handel med orkidéer betyder det, at alle planter skal have en CITES ekporttilladelse fra oprindelseslandet og ligeledes et "Phytosanitary Certificate", der kan dokumentere at planten er sygdomsfri og overholder EU's lovgivning for import.
Enhver import af planter fra lande udenfor EU skal altid anmeldes til NaturErhvervstyrelsen på forhånd, i form af en ansøgning om importtilladelse, hvor de nævnte dokumenter skal foreligge. En blanket hertil kan findes på NaturErhverstyrelsens hjemmeside.
Så vil myndighederne være klar til at kontrollere planterne ved ankomsten i lufthavnen / EU's grænse.
Er disse obligatoriske formalia ikke i orden, vil planten / planterne blive konfiskeret og destrueret, hvis den opdages i Tolden. Politiet vil som minimum give en advarsel for at overtræde CITES. I visse tilfælde kan man få en bøde.
Kunstigt formerede hybrider af slægterne Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis og Vanda er ikke omfattet af CITES, når bestemte betingelser er opfyldt (hvad dét betyder, er det ikke let at finde ud af), og det er in-vitro-frøplante kulturer og vævskulturer i sterile beholdere heller ikke.
Virkeligheden er desværre ofte en anden i lufthavnene - for så godt kender ikke alle toldere bestemmelsernes nøjagtige ordlyd!
Efter den såkaldte "Håndbagage-regel" er det lovligt at indføre op til 10 planter / orkideer bar-rodede - med helt renvaskede rødder, uden jord eller andre organiske vækstmedier - blot planterne ikke er omfattet af CITES. Det kunne være hybrider af de nævnte slægter. De syd-Amerikanske hybrider som div. Cattleya, Oncidium mv. nævnes besynderligt nok overhovedet ikke i bestemmelserne, hvilket i dén grad kan undre.
Fra europæiske lande udenfor EU må man indføre op til 5 potteplanter med jord.
Det er uhyre enkelt og naturligvis derfor også fristende at købe attraktive planter og flasker med frøplanter over internettet - også fra lande udenfor EU - ofte til forførende lave priser fra gartnerier i f. eks. sydøst-Asien og fra Sydamerika - men det kan faktisk ikke anbefales, da NaturErhvervstyrelsens kontrol af planterne er så dyr, at den gode forretning som regel går fløjten for de fleste. Den aktuelle minimumpris for kontrollen er 1.140 kr ex. moms!
Skal man bestille større partier planter, kan sagen selvfølgelig stille sig anderledes, og man skal blot ansøge om det på NaturErhvervstyrelsen's hjemmeside. Her kan man også finde flere detaljer om emnet - men siden er langt fra enkel at gennemskue. Brugervenlighed har man tydeligvis aldrig hjørt om!
Anderledes forholder det sig ved handler indenfor EU - for her er papir-arbejdet gjort på forhånd - og så er der ikke andre ekstra-omkostninger end forsendelsen. Det er fuldt lovligt at købe og importere planter fra alle andre EU-lande.
Orkidéer skal ikke have det såkaldte "Plantepas", der dokumenterer at de er sundhedskontrollerede, ved køb indenfor EU.
Læs mere på NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside.

Foto: Kenth Esbensen 2006
Bulbophyllum echinolabium


Cypripedium calceolus in-situ på Gotland
Foto: Hans Martin Christensen


Sophronitis brevipedunculata
Foto: Hans Martin Christensen


Platystele misera
Foto: Hans Jørgen Staugaard


 Kilde: NaturErhvervstyrelsens hjemmeside 28.10.20013


Sjællands Orchidé Klub 2013