Sidste nye fra Bestyrelsen / webmaster:


23.03.15:

Referat fra generalforsamlingen er at finde her. Referatet er godkendt af bestyrelsen.

11.02.15:

Formandens beretning for 2014 ved generalforsamlingen d. 5. februar er nu lagt på siden her.

07.12.14:

Redaktionsmedlem søges

Til bladet "Orkideer"s redaktion søges en udadvendt skriveglad person. Vil du vide mere, så send en mail til Birthe Christensen orkide@multireklame.dk eller ring på 60910840.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 5. februar kl. 20.00

Dagsorden ifølge vedtægter:
Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning
Kassereren aflægger regnskab.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Hans Martin Christensen er på valg
Susanne Thorelius er på valg
Christian Koch er på valg
Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, eller genvalg.
Kontaktperson til bladet.
Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være bankospil.
Har du planter til bedømmelse skal de være til stede kl. 19.30.

11.03.14:

Se formandens beretning for 2013 i forbindelse med Generalforsamlingen 6. februar i denne PDF.
Der er også sket en enkelt ændring i bestyrelsen, idet Louise Vig er ny suppleant i stedet for Jytte Hassager.

Alle møderne vil blive afholdt på:
Lindegården
Peter Lundsvej 8
2800 Kgs. Lyngby


2015:

26. - 29.03: Dresdener Ostern

Flere detaljer følger

8. - 11. 04: European Orchid Congress 2015

- arrangeret af RHS og London Orchid Show i London afholdes i RHS Halls, Westminster, SWIP 2PE. Foredrag, ture, udstillinger og galla-middag
Nærmere informationer på www.rhs.org.uk/londonshows. 


Sjællands Orchidé Klub 2015