Velkommen!

Sjællands Orchide Klub er stedet for alle, der er interesserede i orkidéer og som gerne vil lære mere om, hvordan man dyrker dem. Klubben er sammen med de 5 andre lokal-klubber en del af Dansk Orchide Klub (DOK).

Klubbens medlemmer spænder lige fra de, der er glade for at have nogle få orkidéer i vindueskarmene - til de, der har gjort orkidéer til en altomfattende hobby.

Aktiviteterne i klubben tilrettelægges, så alle interesser i videst muligt omfang tilgodeses. Hver måned - dog ikke i juli & august - holdes der møde med foredrag og man kan altid få en snak med andre medlemmer om blandt andet dyrkningsråd. Medlemmerne medtager blomstrende planter, som bliver bedømt af klubbens dommere. På hvert møde er der mulighed for at købe specielle orkidéer, som ellers ikke findes i de almindelige forretninger.

Der findes megen litteratur om orkidéer, og både Dansk Orchide Klub og Sjællands Orchide Klub råder over biblioteker, som frit kan benyttes af medlemmerne.

Klubben arrangerer hvert år ekskursioner, f.eks til orkidélokaliteter i Danmark og udlandet eller til udstillinger og orkidégartnerier. Længere rejser arrangeres i samarbejde med andre orkidéklubber. Der arrangeres også besøg hos medlemmer, som gerne vil vise deres orkidesamlinger til de øvrige medlemmer.

Klubben deltager i internationale, nationale og egne arrangerede udstillinger. Gennem udstillingerne gør vi reklame for vores hobby og medlemmerne får mulighed for at præsentere deres orkidéer til en bredere offentlighed.

I formålsparagraffen for Sjællands Orchidé Klub er indføjet, at vi arbejder for bevarelse af orkidéernes voksesteder i Danmark. Midt i beklagelsen over den massive udryddelse af orkidéer rundt omkring i verden skal vi ikke glemme vort ansvar for at bevare de hjemlige orkidéer.
Derfor har vi også vedtaget, at der ikke i klubben handles med de hjemlige arter - selv om de sagtens kan være lovligt frø-formerede eller eventuelt dele-stykker.

Som medlem af klubben modtager man 6 gange om året medlemsbladet "Orkidéer", som udgives af Dansk Orchidé Klub i samarbejde med Norsk Orkideforening.


Bare én af 6 forskellige forsider fra hvert af de sidste 8 år.

Indlæg til klubbens hjemmeside kan sendes til webmasteren - det kan være billeder fra møder, udflugter, udstillinger - eller fra din egen orkidé-samling.
- Måske en invitation til klubbens medlemmer om at komme på visit, så du kan vise din samling frem?


Foto: Kenth Esbensen 2007
Prosthecea vitellina, syn. Encyclia vitellina