Bestyrelse i SOK fra 3.2. 2022

Formand

Dorthe Rønnov-Jessen

Næstformand

Jens Guldal Rasmussen

Kasserer

Anette Bach

Sekretær

Birthe Link

Udstillingskoordinator

Susanne Thorelius

Suppleant

Bent Jørgensen

Suppleant

Anders Juel