Cattleya labiata coerulea 

Foto: HJ Staugaard

Dactylorhiza  hybrid

Foto: D. Rønnov-Jessen

Iwanagara Apple Blossom

Foto: HJ Staugaard.

Orkidéblomsten


Alle orkidéblomster har principielt samme opbygning. Det kan man kende dem på. De har 6 kronblade, de tre bagerste hedder sepaler, de tre forreste består af 2 petaler og en læbe. Det er ofte læben, der giver orkidéen det karakteristiske udseende, som adskiller den fra andre blomster. Læben kan vende nedad (resupineret, blomsten vender sig under udviklingen) eller opad (non-resupineret). Hos fruesko er de to nederste sepaler sammenvoksede.


Indendørs orkidéer (vindueskarm, vinterhave eller drivhus)


De fleste indendørs orkidéer er epifytter, dvs. de har oprindeligt groet oppe i træer, eller lithofytter dvs. de har groet ovenpå på klipper og sten. Rødderne bør derfor have luft omkring. Det opnås ved at plante orkidéen i et voksemedium med luft i, oftest  bark, kokosfibre eller mos, men orkidéer kan dyrkes i næsten hvad som helst, bare det er et luftigt materiale. 


I vores klub kan du lære mere om, hvordan du bedst dyrker netop dine orkidéer!


Have orkidéer


Orkidéer, som kan gro i haven, kan købes en del steder. Det kan være hybrider eller arter. De kan være meget smukke, men det er vigtigt, at det er lovlige planter, dvs. at de er blevet fremdyrket mhp. at være haveorkidéer, og dermed kunne gro i haven.


HUSKAT

Det er ulovligt at grave vilde orkidéer op, det sker desværre. Det er også ulovligt at sælge dem. At købe den type planter er hæleri.


Orkidéer er specielle ved at være meget kræsne med deres naturlige voksesteder, og ved ofte at have meget specialiseret bestøvning (én orkidétype - ét insekt). De kan derfor være meget følsomme for miljøændringer, og gror typisk i et lille afgrænset område, hvor forholdene er de rigtige for planten. Opgravning risikerer derfor helt at udrydde en sjælden plante i naturen!


Det betyder samtidig, at sandsynligheden for, at en vild orkidé kan flyttes med godt resultat, er meget lille. Så effekten er, at man ødelægger en sjælden plante, uden at nogen har gavn af det.


Art versus hybrid


Arter er direkte efterkommere af oprindeligt vildt voksende orkidéer.  Arter i handel kan være resultat af et forædlingsarbejde gennem mange år, og ligner måske ikke helt den oprindelige plante. Arters sortsnavn skrives med småt, f.eks. phragmipedium bessae.


Hybrider er krydsninger af forskellige arter. Hvis begge forældre til en plante er arter kaldes det en primær hybrid. Hvis den ene eller begge forældreplanter er en hybrid, kaldes det en kompleks hybrid eller en multihybrid. Ophavet til registrerede hybrider kan findes på hjemmesiden www.orchidroots.com.


Hybriders sortsnavn skrives med stort, f. eks. paphiopedilum Maudiae. Multihybrider på tværs af arter har ofte et kunstigt artsnavn, som viser det, f. eks. cambria eller iwanagara. Inden for en given art eller hybrid kan der være særlige planter, som også har et registreret klonnavn, det sættes i anførselsten (eks. paphiopedilum Maudiae 'Magnificum').


Nogle af de almindeligt solgte hybrider af f.eks. phalaenopsis er så komplekse (dvs. krydset så mange gange), at forældreskabet ikke længere lader sig fastslå.


Formålet med forædling og hybridisering er f.eks. at frembringe større og smukkere blomster, anderledes blomster eller blomster, som holder længere, og er mere modstandsdygtige mod sygdomme. Formålet kan også være at frembringe planter, som er nemmere at dyrke indendørs i vindueskarmen.


Endelig er der i storproduktion mode i udseendet af bl.a. phalaenopsis, dendrobium og cymbidium, så udbuddet af farver, mønstre og blomsterstørrelse ændrer sig fra år til år. Til gengæld er det ikke garanti for hverken plantens holdbarhed eller sundhed, da de pågældende hybrider ikke har været dyrket særlig længe.