Laelia cinnabarina

Foto: HM Christensen

Sjællands Orchide Klub (SOK) er en klub for alle med interesse i orkidéer, uanset om det drejer sig om orkidéer indendørs (i vindueskarm, vinterhave eller drivhus), orkidéer i haven, eller det handler om vildt voksende orkidéer i den danske natur. 


Vores klubliv handler om at mødes og dele vores interesse, og derved blive bedre til at dyrke vores orkidéer. Det må også godt være hyggeligt! Se mere under "Mød os".


SOK er en almennyttig forening, som arbejder for information om og bevarelse af de vilde danske orkidéer. Alle vilde orkideer er fredede, og må hverken plukkes eller graves op. 


Klubben er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk kommune, og det har den været siden starten i 1970.


Vi er en af 6 danske klubber, som har Dansk Orchide Klub (DOK) som paraplyorganisation.


SOK's organisation:

Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Klubben tegnes af formand og kasserer. Se bestyrelsen HER. Bestyrelsen er et foretningsudvalg, som kan tage stilling til den daglige drift. Bestyrelsen opererer inden for foreningens vedtægter. Større beslutninger vedrørende organisation og økonomi skal diskuteres og besluttes ved den årlige generalforsamling. 


Vilde orkidéer på Møn


Hold øje med "aktiviteter" - vi annoncerer vores orkidéture dér.